Siłownia zewnętrzna w Owińskach

Realizacje » Siłownia zewnętrzna w Owińskach

silownia_zew_owinska1.jpg
silownia_zew_owinska2.jpg
silownia_zew_owinska3.jpg
silownia_zew_owinska4.jpg
silownia_zew_owinska1.jpg
silownia_zew_owinska2.jpg
silownia_zew_owinska3.jpg
silownia_zew_owinska4.jpg

Realizacja dla CRKF Akwen zlecenia polegającego na budowie siłowni zewnętrznej wraz z urządzeniami i stołami do gier.

Prace wykonane:

  • prace geodezyjne - wytyczenie terenu
  • prace ziemne (korytowanie, niwelacja terenu, wywóz i utylizacja ziemi)
  • montaż krawężników
  • wykonanie i osadzenie elementów siłowni zewnętrznej oraz stołów granitowych do szachów, chińczyka i piłkarzyki
  • utwardzenie powierzchni siłowni żwirem