Modernizacja i konserwacja trybun

Realizacje » Modernizacja i konserwacja trybun

6.JPG
5.JPG
3.JPG
6.JPG
5.JPG
3.JPG

Modernizacja i koserwacja trybun stadionu lekkoatletycznego w Poznaniu przy ul.Warmińskiej